Bureau d'expertise pour les conseils en construction

Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Milieubewust selectief slopen begint bij een sloopopvolgingsplan.  Sinds 2018 is het verplicht in Vlaanderen voor als onderdeel bij de omgevingsvergunning voor VLAREMA-plichtige projecten. Als deskundige maken we een kwaliteitsvol sloopopvolgingsplan op basis van de meest recente milieuwetgeving en richtlijnen. We staan u bij met onderbouwde praktijkgerichte adviezen. U wegwijs maken in deze complexe materie is onze zorg.

Sloopopvolging voor iedereen

 • Voor een omgevingsvergunning
 • Voor sloopopvolging bij de erkende sloopbeheerorganisatie Tracimat

Sloopopvolgingsplan als basis voor uw sloopproject

Een sloopopvolgingsplan bestaat uit

 • Een sloopinventaris waar een oplijsting wordt gemaakt van alle te slopen materialen
 • Destructieve asbestinventaris

Een kwaliteitsvol sloopopvolgingsplan kan integraal gebruikt worden voor de prijsvraag van uw sloopproject.

Opmaak door een erkende sloopdeskundige

 • Snel en efficiënt – verslag binnen de 2 weken na goedkeuring offerte
 • Ervaren en erkende sloopdeskundigen
 • Sterke know-how van sloop in de praktijk
 • Grote materialenkennis
 • Begeleiding voor vervolgtraject
 • Professioneel advies

Voordeel bij uitvoering

 • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden
 • Kwaliteitsvolle sloopopvolgingsplan bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken prijs kan geven
 • Risico voor onverwachte kosten daalt dankzij een kwaliteitsvol sloopopvolgingsplan
 • Garantie dat alle afvalstoffen op een legale wijze verwijderd worden
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie verder vorm geeft

Sloopopvolgingsplan voor bedrijven, overheden en particulieren

Als studiebureau kan u op ons een beroep doen voor alle sloopprojecten voor:

 • Bedrijven
 • Architecten
 • Particulieren
 • Bouwpromotoren
 • Openbare besturen
 • Voor Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest