Advies en studie voor energieprestaties

EPB Brussel

Van energie-advies tot EPB-verslag

In Brussel is sinds 2008 een EPB-aangifte verplicht bij elke nieuwbouw of uitgebreide renovatie. Elke aanvraag voor een bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet begeleid worden door een energiedossier. Dat stellen wij voor u op.

EPB-verslaggever in Brussel

Van energie-advies bij de planning van uw bouwproject tot opvolging bij de start en finale aangifte van het EPB: onze energiedeskundigen en EPB-adviseurs begeleiden u doorheen het hele proces.

 • Opmaak EPB-voorstel
 • Opstellen EPB-kennisgeving
 • Aanleveren van EPB-aangifte
 • Advies en verslag in Frans of Nederlands
 • Uitgewerkt technisch EPB-dossier met bewijsstukken voor de EPB-eisen

Tweetalig energie-advies

De energiedeskundigen van Struktuur zijn EPB-adviseur, gespecialiseerd in de Brusselse EPB-eisen. Zo hebt u één aanspreekpunt van start tot finish. Bovendien zijn zowel ons studiebureau als de energiedeskundige perfect tweetalig. We leveren zowel in het Nederlands als het Frans advies op vlak van energieprestaties, energiebesparing en energielabel. Het is simpel: we spreken de taal die u best begrijpt. Zo is alles op elk moment klaar en helder.

EPB-eisen in Brussel

Sinds 1 juli 2015 zijn de EPB-eisen en -wetgeving in Brussel duidelijk omlijnd. De procedure doorloopt verschillende stappen. Klinkt ingewikkeld? Niet nodig. We nemen alle dossierzorgen voor onze rekening.

 • Aanstellen van een EPB-adviseur
 • Indienen van EPB-voorstel bij de bouwaanvraag
 • Indienen van een technisch EPB-dossier, met bewijsstukken
 • Start van de werken melden bij bevoegde instantie
 • EPB-verklaring, uiterlijk 2 maanden na voorlopige oplevering
 • Uitreiking van EPC-certificaat voor woningen, kantoren en scholen.

Uw EPB-verslaggever in Brussel?
Contacteer ons

Referenties Energie

 • Ring Hotel te Gent
 • Verbouwing te Mechelen
 • Jaguar garage te Merelbeke
 • Tennishal 'Het Rooi'
 • Nieuwbouwwoning te Humbeek
 • Residentie Antionette te Nevele
 • Nieuwbouwwoning te Oudenaarde
 • Tribeca te Gent