EPN-gebouwen

EPN-gebouwen

Momenteel gelden er enkel E-peileisen voor kantoren en scholen. Voor de ‘andere specifieke bestemmingen (ASB)’ zijn momenteel geen E-peileisen van toepassing. Vanaf 2017 vormen scholen, kantoren en de ASB samen de 'niet-residentiële gebouwen', de zogenaamde EPN-gebouwen. Dit staat voor EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen. Er zullen dus ook E-peileisen worden opgelegd voor de 'andere specifieke bestemmingen'. Deze E-peileis zal variëren naargelang de functies in het gebouw: gezondheidszorg, kantoor, handelsfunctie,...

Voor een nieuwe EPN-eenheid zal men vanaf 2017 eveneens een minimale hoeveelheid van 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte moeten halen uit hernieuwbare energiebronnen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief
Vraag een vrijblijvende offerte aanOfferteaanvraag