Update EPB Brussel

Update EPB Brussel

Tot op heden werden er eisen opgelegd voor de netto-energiebehoefte voor verwarming voor de nieuwe en met nieuw gelijkgestelde EPB-eenheden met bestemming Wooneenheid en Kantoren en Onderwijs. Alle andere niet-residentiële bestemmingen werden enkel betrokken met de eisen op isolatie, hygiënisch ventilatie en op de meting. Vanaf 1 juli 2017 heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overschakeling gemaakt naar de EPN-methode, gelijkaardig met de andere 2 gewesten!
De samenstelling van een niet-residentiële EPB-eenheid kan dus variëren naargelang de functies die er aanwezig zijn. De eis op het primair energieverbruik van de niet-residentiële EPB-eenheid wordt bepaald naar rato van de vastgelegde eisen voor elke functie.

Men ziet een versoepeling rond de voorwaarden van een Nieuw Gelijkgestelde Eenheid. Een met nieuw gelijkgestelde eenheid (NGE) is een EPB-eenheid die het voorwerp vormt van bouwwerkzaamheden en/of afbraak-heropbouw op minstens 75% van de warmteverliesoppervlakte, met plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties.

Onder “bouwwerkzaamheden en/of afbraak-heropbouw” wordt verstaan:
- de bouwwerkzaamheden (vb.: nieuwe uitbreiding)
- en/of deze die een voorafgaande afbraak vereisen (vb.: vervanging van een gevel, vervanging van de ramen).

Dat betekent dat alle renovatiewerken aan een bestaande en behouden verliesoppervlakte en die de energieprestatie beïnvloeden (vb.: isolatie van een bestaande gevel), niet in aanmerking worden genomen voor de 75%. Deze worden opgenomen in het deel Zwaar Gerenoveerde Eenheid (ZGE). Hier geldt enkel de transmissie- en ventilatie- eis.

Bijkomend zal de eis betreffende de luchtdichtheid die op 1/01/2018 in voege moest treden, worden geschrapt. Dit neemt niet weg, dat dit een belangrijke rol speelt in het behalen van de eisen van de netto energiebehoefte voor verwarming en het primair energieverbruik. Het is dus belangrijk om daar de nodige aandacht aan te besteden, gezien de impact ervan op het naleven van de eisen.

Aanbod EPB voor Brussel

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief
Vraag een vrijblijvende offerte aanOfferteaanvraag