Bouwknopen

19.08.2022

Bouwknopen

De meest gekende en gehanteerde methode voor het inrekenen van bouwknopen voor residentiële projecten is optie B. Hierbij worden de bouwknopen gescreend volgens de basisregels. Men verkrijgt zo EPB-aanvaarde en niet EPB-aanvaarde bouwknopen. Enkel voor de niet EPB-aanvaarde bouwknopen volgt er een afstraffing. Deze worden ingevoerd in EPB met hun waarde bij ontstentenis. Men kan ook verder gaan dan het nazicht volgens de basisregels. 

Zo kan men een niet EPB-aanvaarde bouwknoop wel inrekenen als EPB-aanvaard aan de hand van een numerieke berekening. Indien de berekende Psi-waarde beter scoort dan de vooropgestelde limietwaarde mag de bouwknoop als EPB-aanvaard worden beschouwd.  Dezelfde redenering kan ook worden toegepast op een EPB-aanvaarde bouwknoop. Deze kan ook numeriek worden berekend. Wij gebruiken hiervoor de gevalideerde software Trisco. Indien de berekende Psi-waarde beter scoort dan de vooropgestelde limietwaarde is deze in feite een beter presterende bouwknoop.

 Dit kan ook ingerekend worden in uw berekening wat zorgt voor een positieve invloed op uw resultaten. Door de details slim uit te kiezen, kan dit zorgen voor een daling van 1 à 2 kostbare S-peil punten. Struktuur heeft de nodige expertise in huis en staat de architect hier graag in bij! Een duidelijk detail aangeleverd in dwg is wel een must! 

Zin om samen aan uw verbouwdroom te werken?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.