Nieuwe EPB-eisen 2022

10.01.2022

Nieuwe EPB-eisen 2022

Voor residentiele nieuwbouw projecten

Voor woningen met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2022 verstrengt het S-peil van S 31 naar S 28.  Wel stelt het VEKA een compensatiemogelijkheid voor. Gebouwen met een S-peil van S 29, S 30 en S 31 kunnen toch nog aan de S-peileis voldoen! Zij dienen dit te compenseren met een lager E-peil, namelijk maximaal E 25 (in plaats van E 30) voor bouwaanvragen in 2022.

Tevens is er een wijziging voor de korting op onroerende voorheffing m.b.t. het maximum te behalen E-peil:

  • Maximaal E 20: 50% korting gedurende 5 jaar;
  • Maximaal E 10: 100% korting gedurende 5 jaar.

Voor ingrijpende energetische renovaties, (IER)

Er is een verstrenging ingevoerd voor de maximum E-peileis. Voor bouwaanvragen na 1/01/2022 dient men te voldoen aan E60, voorheen was dit E70.

Wanneer natuurlijke personen zich engageren om binnen de 5 jaar na aankoop van de woning een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren, kunnen zij genieten van een verlaagd tarief, en betalen op die manier maar 1% registratiebelasting.

Voor zorgwoningen

Vanaf heden zijn vrijstaande zorgwoningen < 50 m²  ook EPB-plichtig, echter moeten zij niet voldoen aan het volledige eisenpakket, zo worden er geen eisen opgelegd voor het risico op oververhitting alsook de S-peil-eis.
Zorgwoningen > 50 m² volgen nog steeds de standaardeisen.

Voor niet-residentiele nieuwbouwprojecten

Afhankelijk van de functie voor dit niet-residentieel nieuwbouwproject is er een verstrenging van de E-peileis, deze daling varieert tussen 5 à 10 punten. 

Zin om samen aan uw verbouwdroom te werken?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.