Stavingsstukken EPB

18.05.2022

Stavingsstukken EPB

Dit moet gebeuren aan de hand van geldige stavingstukken. Elk stavingsstuk heeft tot doel bepaalde kenmerken en/of eigenschappen van een materiaal, toestel, systeem,… aan te tonen. 

Men stelt hiervoor enkele basisprincipes (4 T’s) voorop:

 • Toewijsbaar aan de werf (bv. Adres, overzichtsfoto,…)
 • Tegensprekelijk (bv. Een factuur, vorderingsstaat,…)
 • Niet Tegenstrijdig met visuele vaststellingen op de werf (die primeren!)
 • Technische info: alle nodige EPB-info volgens de gevraagde normen

Als aangifteplichtige ben je wettelijk verplicht voor het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte alsook voor het respecteren van de opgelegde EPB-eisen. Het is dus van belang dat de EPB-aangifte tijdig en correct wordt ingediend.

Bovendien ben je ook verantwoordelijk om de nodige stavingstukken aan te leveren. Indien er geen gegevens van materialen, toestellen en/of systemen gekend zijn, noch via visuele inspectie, noch via stavingsstukken, moet de waarde bij ontstentenis worden gekozen. Deze waardes zijn veelal nefast in functie van de EPB-eisen met mogelijks boetes tot gevolg.

Het is daarom belangrijk om van bij het ontwerp en offertefase en alle overige fases van het bouwproces aandacht te besteden aan de EPB-eisen en aan de staving! Na de werken is het veel moeilijker om de correcte staving nog te verkrijgen.

Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan er beroep worden gedaan op (een combinatie van) volgende stavingsstukken:

 • Facturen met adresgegevens
 • Foto’s die eenduidig weergeven over welk product het gaat en waar het werd geplaatst aan de hand van een detailfoto en een overzichtsfoto met eventuele aanduiding op plan.
 • Gegevens op het geplaatste materiaal en/of toestel (bijvoorbeeld: de kenplaat op een geplaatste verwarmingsketel of garagepoort), aan de hand van foto.
 • Uitvoeringsplannen
 • Technische documentatie van de gebruikte producten en/of systemen.
  Let op! Technische fiches alleen zijn geen geldig stavingsstuk!
 • Berekeningen voor installaties zoals verwarmingsinstallaties, volumeberekeningen …
 • Lastenboeken die een onderdeel vormen van het (algemeen) aannemingscontract, met vermelding  adresgegevens
 • Goedgekeurde, ondertekende offertes die gekoppeld zijn aan 1 van de bovenstaande bewijsstukken waardoor kan worden aangetoond dat de uitvoering op het projectadres is gerealiseerd.

Opgelet:

 • Bovenstaande lijst is niet limitatief en kan altijd worden uitgebreid.
 • Verklaringen van de eigenaar, aannemer, architect, installateur,… zijn geen geldige stavingstukken! 

Zin om samen aan uw verbouwdroom te werken?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.