Ventilatieverslaggeving

5.07.2022

Ventilatieverslaggeving

Bij de oplevering van de ventilatie wordt een prestatieverslag opgemaakt door erkende ventilatieverslaggevers, met dit verslag krijgt de bouwheer een overzicht van zijn ventilatie-installatie. Dit ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever ook nodig om de EPB eindaangifte te kunnen opmaken.

Voorafgaand aan het prestatieverslag is er de opmaak van het ventilatievoorontwerp, dit voorontwerp is nodig om de startverklaring te kunnen opmaken. Dit voorontwerp is bedoeld om bouwheren en architecten al vroeg in het bouwproces bewust te maken over het voorzien van een ventilatiesysteem.

Toegankelijkheid ventielen bij ventilatiemeting

Een van de belangrijkste zaken bij de ventilatiemeting is de toegankelijkheid van de ventielen. De meest gebruikte meettechniek is namelijk ter hoogte van de ventielen. De toegankelijkheid van de roosters is ook belangrijk om het systeem correct te kunnen inregelen. Een bijkomend voordeel van toegankelijke ventielen is dat deze achteraf makkelijk te onderhouden zijn.

Een andere mogelijkheid om te meten is in het kanaal. Vooral bij residentiële toepassingen is dit niet evident aangezien er dan aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn: het kanaal moet voldoende recht zijn, er moet een gaatje in het kanaal gemaakt worden, de meting gebeurt met een ander type meettoestel. Daarenboven vergt het een zekere handigheid om de luchtsnelheid correct te meten en moet er een omrekening van de luchtsnelheid naar debiet gebeuren.

In praktijk stellen we soms vast dat er in een installatie één of meerdere ventielen niet correct opgemeten kunnen worden. Enerzijds omdat het ventiel op zichzelf niet toelaat om het debiet te meten en anderzijds door de locatie van het ventiel. Een ventiel dat door zijn omvang of vorm niet onder de kap van het meettoestel past, kan niet opgemeten worden op deze manier. Een ventiel dat in een hoek weggewerkt zit of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, laat ook niet toe om de kap van het meettoestel te plaatsen. In de voorbije jaren werd er al een hele weg afgelegd, maar ventilatieverslaggevers maken de opmerking dat er een specifieke uitdaging blijft in keukens, waar de ventielen om esthetische redenen vaak worden weggewerkt in een omkasting.

Het is zo dat wanneer ventielen niet toegankelijk zijn voor het meettoestel (foto meettoestel) dat er een debiet van 0 m³/h moet gerapporteerd worden wat resulteert in een boete voor de ventilatie-eis in EPB voor de niet meetbare ventielen.

Roosters worden vaak ingewerkt in kasten en voorzien van een langwerpige ventilatieopening. Deze zijn niet meetbaar met de toestellen die gebruikt worden voor ventielen op te meten. Als men weet dat roosters weggewerkt worden in kasten dan is de beste optie om de ventilatiemeting uit te voeren voor deze roosters zijn weggewerkt en ze nog bereikbaar zijn met het meettoestel. Of een opening te voorzien in de kast waardoor het rooster toch nog bereikbaar is.

Een ander probleem dat voorkomt is dat roosters te dicht bij de muren worden voorzien waardoor het meettoestel er niet over kan worden geplaatst. Hier is enkel een meting mogelijk als het kanaal kan worden verlengd met een hulpstuk waarop het meettoestel wel past.

 Af en toe zijn er ook nog roosters waar nog geen plafondafwerking is voorzien of die rechtstreeks op het toestel zijn aangesloten. Hierbij is het ook niet mogelijk de meetconus te gebruiken voor het opmeten van het rooster. Bij deze uitvoering is het terug nodig om hulpstukken te voorzien zoals bij voorgaande het geval was.

Communicatie en Coördinatie zijn de sleutel

Het is dus belangrijk om goed te communiceren met de ventilatieverslaggever of persoon die de ventilatie komt opmeten indien er roosters zouden zijn die bij oplevering niet meer of moeilijk bereikbaar zijn. Zo kan de verslaggever zich hierop voorbereiden en maatregelen nemen zodat toch alle roosters nog kunnen worden opgemeten en op deze manier worden dan latere problemen vermeden voor de EPB eindaangifte.

Zin om samen aan uw verbouwdroom te werken?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.