EPC

Wat is het energieprestatiecertificaat (EPC)?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft de energiescore (van A+ tot F) en het geschatte energieverbruik van een woning of appartement aan. Het is een verplicht document bij de verkoop of de verhuur van gebouwen. Elke eigenaar moet dus een geldig EPC kunnen voorleggen voor hij zijn eigendom kan verkopen of verhuren. Om geldig te zijn, mag een EPC niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarna dient sowieso een nieuw energieprestatiecertificaat aangemaakt te worden, uiterlijk tegen het verlijden van de akte.

We maken een onderscheid tussen twee types energieprestatiecertificaten: het EPC voor bestaande gebouwen en het EPC voor nieuwbouw. Dat laatste kennen we ook als Energieprestatiecertificaat Bouw. Door de verschillende rekenmethodes is het niet mogelijk om een EPC Bouw te vergelijken met een EPC voor bestaande gebouwen.

Wie maakt het EPC op?

Het energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A. Die brengt de woning volledig in kaart op basis van een plaatsbezoek. Daarbij let hij vooral op het bouwjaar, het type gebouw (vrijstaand, appartement, …), de eventuele isolatie, de ramen (enkele of dubbele beglazing) en de verwarmingsinstallatie. Op basis van deze gegevens wordt het geschatte energieverbruik berekend. Die EPC-waarde wordt uitgedrukt in kWh/m²jaar.

Het Energieprestatiecertificaat Bouw is gekoppeld aan de EPB-studie en wordt dus opgemaakt door de EPB-verslaggever. Die geldt zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende energetische renovaties (niet bij gewone renovaties). Op het EPC Bouw staat vermeld of het gebouw al dan niet aan de opgelegde EPB-regelgeving voldoet. Verder staat op het EPC Bouw ook duidelijk het E-peil (de energiezuinigheid van het gebouw) en de netto-energiebehoefte voor verwarming (kWh/m²jaar) vermeld. Het EPC Bouw wordt ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning afgeleverd door de EPB-verslaggever.

Om Struktuur in te schakelen voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat, klik hier.

Wanneer moet je een EPC laten opmaken?

Voor elk bestaand gebouw met woonfunctie dat te koop of te huur wordt gesteld, is een energieprestatiecertificaat verplicht. Dit certificaat wordt per wooneenheid opgemaakt. In een appartementsgebouw betekent dit dat er per appartement een EPC nodig is.

Vanaf 2020 wordt een EPC ook voor kleine niet-residentiële gebouwen (horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, …) verplicht en vanaf 2022 wordt een EPC ook voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw verplicht. Deze EPC’s kunnen wel pas vanaf 2020 worden opgemaakt.

Wie mag EPC opmaken?

Enkel energiedeskundigen type A mogen een EPC opmaken voor woningen of appartementen die verkocht of verhuurd worden.

Hoe lang blijft een EPC geldig?

Een EPC is 10 jaar geldig. Wanneer een gebouw of appartement binnen die periode verschillende keren van eigenaar verandert, moet dus niet elke keer een nieuw energieprestatiecertificaat opgemaakt te worden.

Hoe gebeurt de EPC-keuring?

Om een EPC op te kunnen maken, komt de energiedeskundige type A langs. Tijdens zijn bezoek stelt hij de huidige toestand van de woning vast en meet hij ze op indien er geen plannen beschikbaar zijn.

Als eigenaar kan je de energiedeskundige ook een handje helpen door zoveel mogelijk informatie over de woning en eventuele verbouwingswerken door te geven. Denk aan facturen van isolatiematerialen, buitenschrijnwerk, plannen van de woning, het keuringsattest van het verwarmingssysteem, …

Hoe wordt de EPC-score berekend?

Om het kengetal van het EPC te berekenen, kijkt de energiedeskundige naar de gebouwschil en de installaties van de wooneenheid. Op basis van zijn vaststellingen tijdens de inspectie en de doorgestuurde informatie over de woning en de eventuele verbouwingswerken, wordt het energieverbruik van de woning berekend.

Belangrijk om weten is dat onbekende of ontbrekende gegevens altijd slechter in rekening worden gebracht dan de realiteit. Ken je bijvoorbeeld de dikte van de isolatie niet, dan gaat de energiedeskundige uit van het slechtste scenario, met een negatieve impact op het resultaat als gevolg. Daarom: hoe meer informatie je ons kan bezorgen, hoe correcter onze EPC-berekening zal zijn.

Wat is een ‘goede’ EPC-waarde?

Het kengetal (of de energiescore) wordt uitgedrukt in kWh/m² en is een inschatting van het jaarlijkse energieverbruik per vierkante meter woonoppervlakte. Dat is dus niet hetzelfde als het werkelijke energieverbruik. In ieder geval geldt dat hoe lager de EPC-score is, hoe beter.  Op basis van die score wordt een energielabel toegekend, gaande van A+ (uitstekend) tot F (zeer goed).

Hoe kan je de EPC-waarde verlagen?

De EPC-score verlagen kan door verschillende ingrepen. Denk aan het isoleren van de gebouwschil, het vervangen van het buitenschrijnwerk of de installatie van een verwarmingssysteem met een hoger rendement. Ook de plaatsing van een ventilatiesysteem of van zonnepanelen op het dak heeft een positieve invloed op het resultaat.

Concrete tips en aanbevelingen voor een betere EPC-score staan in het energieprestatiecertificaat zelf. Voor elk van de maatregelen wordt daarnaast ook een inschatting gegeven van de kosten voor de voorgestelde ingrepen.

Waar kan je een EPC-attest aanvragen?

Het energieprestatiecertificaat of EPC-attest wordt afgeleverd door de energiedeskundige type A. Als expert in EPC kan je hiervoor dus bij Struktuur terecht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief
Vraag een vrijblijvende offerte aanOfferteaanvraag