Expertises

Waarom is een plaatsbeschrijving bij (ver)bouwwerken een must?

(Ver)bouwwerken kunnen schade veroorzaken aan de aanpalende gebouwen. Daarom is het altijd aangewezen om voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving te laten opmaken door een deskundig persoon. Zo worden eventuele latere discussies tussen buren vermijden. De plaatsbeschrijving bevat namelijk een beknopte beschrijving van het gebouw en de ruimtes, aangevuld met foto’s. Deze laatste zijn nuttig om te bepalen of de schade er al was voor aanvang van de (ver)bouwwerken.

De plaatsbeschrijving dient steeds ondertekend te worden door de eigenaar van de aanpalende gebouwen, de bouwheer en Struktuur.

Om Struktuur in te schakelen voor de opmaak van een plaatsbeschrijving, klik hier.

Wat bij schade na ondertekening van de plaatsbeschrijving?

Is er schade aan een aanpalend gebouw ten gevolge van verbouwingswerken? Dan moet het oorzakelijke verband tussen de geleden schade en de verbouwingswerken aangetoond worden.

Daarvoor dient de buurman aangifte te doen bij zijn verzekering. Hij kan best foto’s bezorgen van de schade, samen met de plaatsbeschrijving en eventueel al een bestek voor het herstel van de schade. Hij geeft ook de gegevens van de buur door die de werken uitvoert en al dan niet van de aannemer. De verzekering stuurt vervolgens een ingebrekestelling naar de aansprakelijke partij met de vraag tot het vergoeden van de schade. Vaak wordt bij dergelijke schadegevallen een expertise georganiseerd. 

Wat is ventilatieverslaggeving?

De ventilatieverslaggeving gebeurt door een erkende ventilatieverslaggever en bestaat uit drie delen: het voorontwerp van de ventilatie-installatie, de ontwerpspecificaties voor de installateur en het prestatieverslag na de uitvoering.

Het voorontwerp brengt het gekozen ventilatiesysteem in kaart. Daarbij worden de posities van de ventilatiemonden, de ventilatiekanalen, de ventilatietoevoer en de ventilatieafvoer visueel voorgesteld.

Nadat het ventilatievoorwerp is goedgekeurd, stelt de ventilatieverslaggever de ontwerpspecificaties van de installatie op. Dit is de handleiding voor de installateur. Die weet op die manier exact welke ingrepen en installaties hij moet doen, waardoor fouten en misverstanden worden vermeden.

Nadat de ventilatie-installatie werd opgeleverd, vergelijkt de ventilatieverslaggever de vooropgestelde eisen met de werkelijke ventilatie. Daarbij houdt hij zowel rekening met de mechanische debietmeting als met de regelbare toevoer- en afvoeropeningen. Al deze vaststellingen noteert hij vervolgens in het prestatieverslag dat je nodig zal hebben voor de EPB-aangifte.

Om Struktuur in te schakelen voor de ventilatieverslaggeving, klik hier.

Is ventilatieverslaggeving verplicht?

Voor nieuwbouwwoningen en ingrijpend energetische renovaties met bouwaanvraag ingediend na 1 januari 2016 is ventilatieverslaggeving verplicht.

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest (ook wel ‘luchtdichtheidstest’ of ‘blowertest’) meet de reële luchtdichtheid van woningen of gebouwen. De test brengt eventuele luchtlekken in kaart die je vervolgens kan aanpakken met extra isolatie of een andere ingreep. Dat helpt je om het beoogde E-peil en de bijhorende EPB-eisen te behalen.

Om een blowerdoortest te laten uitvoeren door Struktuur, klik hier.

Hoe lang duurt een blowerdoortest?

Gemiddeld duurt de blowerdoortest amper 1 uur.

Is een blowerdoortest verplicht?

Tot nog toe is een blowerdoortest niet verplicht, maar de resultaten ervan helpen wel om het beoogde S- of E-peil te behalen.

Hoe verloopt een blowerdoortest?

Een blowerdoortest gaat gepaard met een aantal acties, maar geen van deze heeft een impact op je woning. Na de test ziet je woning er dus net hetzelfde uit als ervoor.

Een blowerdoortest bestaat uit volgende stappen:

· Eerst worden alle binnendeuren opengezet, behalve die van de toiletten.

· Daarna worden alle luchtroosters dichtgezet.

· Nadat de mechanische ventilatie is uitgeschakeld, worden de aan- en afvoerroosters ook nog eens zorgvuldig afgeplakt.

· Nu alle ‘ontsnappingsroutes’ zijn afgesloten, wordt een aangepast frame met een opening voor een ventilator in de deuropening geplaatst (meestal de voordeur). Dit frame met ventilator is de eigenlijke ‘blowerdoor’, waarlangs lucht op een gecontroleerde manier naar buiten of binnen kan worden geblazen.

· De ventilator wordt aangesloten op een laptop met bijhorende meetapparatuur die de luchtdruk monitort. De technieker meet daarbij de hoeveelheid lucht die bij een druk van 50 Pa door de gebouwschil lekt, dit zowel in onderdruk als overdruk.

· Na afloop van de test wordt het toestel opgeruimd en alle ventilatieroosters weer vrijgemaakt. Daarna wordt de ventilatie weer ingeschakeld. 

Hoe kan je de luchtdichtheid verbeteren?

De sleutel voor luchtdicht bouwen ligt in het vermijden van kieren en spleten waarlangs warmte uit de woning kan ontsnappen of koude de woning kan binnendringen. Als algemene regel geldt dat hoe beter een woning afgewerkt is, hoe luchtdichter ze is.

We geven je alvast een aantal tips voor enkele ‘luchtdichtgevoelige’ gebouwonderdelen.

· Ramen deuren

Zorg voor een perfecte aansluiting van de raam- en deurprofielen. Zowel met de gevelisolatie als met de binnenafwerking. Venstertabletten dicht je best af met schilderskit.

· Dak en zolder

Zelfs al wordt de ruimte onder het dak niet als kamer gebruikt, toch is de luchtdichtheid ervan zeer belangrijk. Het gaat namelijk om een groot warmteverliesoppervlak. Mogelijke maatregelen zijn:

o   De opvulling van het volledige dakvlak met isolatie, zonder spleten of gaten. Let erop dat de isolatie goed aansluit op de gevels.

o   Een ‘strakgetrokken’ dampscherm, waarvan alle naden en openingen (rond dakdoorvoeren bijvoorbeeld) afgeplakt zijn met tape.

o   Het pleisteren en/of schilderen van de zolder. Hoe afgewerkter, hoe luchtdichter.

Valt de zolder buiten het beschermde volume? Dicht dan het zolderluik af met een dichtingsstrip.

· Pleisterwerk

Gepleisterde wanden zijn sowieso luchtdicht, maar zijn ook alle naden proper afgewerkt met een elastische voeg? Wordt een gepleisterde muur doorboord? Kies dan voor luchtdichte stopcontacten. De overgangen tussen de muren en het plafond maak je dan weer luchtdicht door ze op te vullen met schilderskit.

· Garagepoort

Net als het dak vormt de garage een groot verliesoppervlak. Behoort ze tot het beschermd volume, dan is een correcte plaatsing en afwerking een must.

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefNieuwsbrief
Vraag een vrijblijvende offerte aanOfferteaanvraag